Orechová

V našom európskom pásme je nám orech veľmi známy a zvlášť, ako napríklad čerešne, poznáme jeho plody. Ale už menej vieme, že v celosvetovom merítku je to vzácny materiál. Výrobcovia používajú najčastejšie viac rozšírený orech africký - Ovangol, ale pri všetkej úcte k Ovangolu, náš orech je oveľa krajší. Milujem ten pocit, keď ideme k ľuďom, ktorí majú v šope alebo v kôlni prastarý orech, ktorý zrezal ešte ich dávno nebohý dedo a je krásny. Oni z ním nevedia čo robiť, keďže je jednoducho iná doba, ale ja viem celkom presne čo z ním mám robiť :). Gitary pre vás.

Dreadnought

od 899 €
MOŽNOSTI

Malé Jumbo

od 929 €
MOŽNOSTI

Veľké Jumbo

od 939 €
MOŽNOSTI

Dreadnought Cutway

od 1049 €
MOŽNOSTI

Malé Jumbo Cutway

od 1079 €
MOŽNOSTI

Veľké Jumbo Cutway

od 1089 €
MOŽNOSTI