Orechová

V našom európskom pásme je nám orech veľmi známy a zvlášť, ako napríklad čerešne, poznáme jeho plody. Ale už menej vieme, že v celosvetovom merítku je to vzácny materiál. Výrobcovia používajú najčastejšie viac rozšírený orech africký - Ovangol, ale pri všetkej úcte k Ovangolu, náš orech je oveľa krajší. Milujem ten pocit, keď ideme k ľuďom, ktorí majú v šope alebo v kôlni prastarý orech, ktorý zrezal ešte ich dávno nebohý dedo a je krásny. Oni z ním nevedia čo robiť, keďže je jednoducho iná doba, ale ja viem celkom presne čo z ním mám robiť :). Gitary pre vás.

Dreadnought

od 799 €
MOŽNOSTI

Malé Jumbo

od 829 €
MOŽNOSTI

Veľké Jumbo

od 839 €
MOŽNOSTI

Dreadnought Cutway

od 949 €
MOŽNOSTI

Malé Jumbo Cutway

od 979 €
MOŽNOSTI

Veľké Jumbo Cutway

od 989 €
MOŽNOSTI